Nešportna poteza in rdeč karton za Philippa Mexesa

Avtor: Hafner A.